Samen werken aan een gezond en veerkrachtig Brabant en Zeeland

Zorgbelang Brabant | Zeeland staat voor een gezond en veerkrachtig Brabant en Zeeland. Wij vinden het belangrijk dat iedereen, ondanks ziekte, beperking, ouderdom of minder zelfredzaamheid, mee kan blijven doen aan de snel veranderende maatschappij. Op een manier zoals zij dat zelf graag willen. Op een manier die bij hen past.

Aansluiten
De mogelijkheden, behoeften en wensen van patiënten, cliënten en burgers staan centraal. Wij vinden het belangrijk dat het aanbod van zorgaanbieders, zorgfinanciers en overheden hierop aansluit. Zorgbelang Brabant | Zeeland is de verbindende schakel tussen al deze partijen.

Wij geloven in de kracht van het in gesprek zijn én blijven met elkaar. Van het samen kunnen vertalen van ieders mogelijkheden en wensen naar een passend en goed uitvoerbaar zorg- en welzijnsbeleid. Zo werken wij samen met patiënten, cliënten, burgers en landelijke, regionale en lokale partijen aan een gezond en veerkrachtig Brabant en Zeeland.

Van idee naar concrete uitvoering
In gesprek zijn met elkaar betekent elkaar (leren) kennen. Weten wat de ander beweegt, wat de ander graag wil en wat hij of zij nodig heeft. Zorgbelang Brabant | Zeeland weet dat. Omdat wij regionaal en lokaal ons werk doen. Omdat wij daar in die steden, dorpen en gemeenschappen in gesprek zijn met patiënten, cliënten en burgers. Omdat wij aan tafel zitten met regionale en lokale zorgaanbieders, zorgfinanciers, regionale samenwerkingsverbanden en de gemeenten in Brabant en Zeeland.

Zorgbelang Brabant | Zeeland draagt bij aan innovatieve oplossingen vanuit het perspectief van cliënten, patiënten en burgers én wij zijn betrokken bij de implementatie ervan. Van idee naar concrete uitvoering in de praktijk.

Zo werken wij samen aan betere zorg!