Provincie Noord-Brabant

Zorgbelang Brabant ontvangt jaarlijks subsidie van de provincie Noord-Brabant om samen met hen te werken aan betere zorg en welzijn voor iedereen in Brabant.

In de provincie is Zorgbelang Brabant een professionele netwerkorganisatie die als een spin in het web verbanden ziet en legt tussen alle partijen in de Brabantse zorg- en welzijnssector. Zorgbelang is in regionale netwerken, vanuit het perspectief van de cliënt/patiënt (en dus ook samen met de cliënt/patiënt) een sterke partij naast de drie andere partijen in de zorg: zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten. Met de provincie vindt regelmatig overleg plaats om af te stemmen, vooruit te blikken en koers te bepalen.