Participatie en medezeggenschap

Participatie is het in een vroeg stadium betrekken van cliënten/patiënten bij het ontwikkelen van zorgbeleid en het verbeteren van de kwaliteit van zorg. De inbreng van cliënten/patiënten in onder meer de jeugdhulp, de geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg en de Wmo, zorgt voor een goede afstemming tussen beleid en de behoeften, vragen, wensen en mogelijkheden van cliënten. Bij medezeggenschap gaat het voornamelijk om het betrekken van cliënten/patiënten in zorginstellingen bij het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening binnen deze instellingen.

Zorgbelang Brabant stimuleert, faciliteert en ondersteunt in participatie en medezeggenschap. Zorgbelang zet formele en informele participatiemethodieken in, afgestemd op de doelgroep en/ of thema. De hieruit verzamelde kennis en informatie worden vervolgens gebundeld en overgedragen zodat deze direct bruikbaar zijn voor het optimaliseren van het zorgbeleid. Het E-panel, spiegelgesprek, panelgesprek, kwalitatief ervaringsonderzoek en een klankbordgroep zijn voorbeelden van onze participatiemethodieken.

Contact

  • Lieke Hesemans

    Projectleider

    Programmalijn Ervaringsdeskundigheid, Programmalijn Participatie en medezeggenschap

Publicaties

  • Methodieken cliĆ«ntenparticipatie

    In dit document beschrijven wij verschillende methodieken die wij inzetten om de ervaringen en wensen van burgers, cliënten en patiënten te achterhalen, beschrijven en verwerken.