Organisatie

Bij Zorgbelang Brabant | Zeeland werken ongeveer veertig vaste medewerkers met veel plezier aan het ondersteunen van patiënten en cliënten en aan het, samen met deze patiënten/cliënten, leveren van een bijdrage aan verbeteringen in de zorg. Zorgbelang Brabant | Zeeland voert projecten uit op het gebied van:

  • eHealth en zelfmanagement
  • Ervaring, ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid
  • Cliëntenparticipatie en medezeggenschap
  • Eigen regie

Via Academie Zorgbelang organiseren we trainingen en themabijeenkomsten voor belangenorganisaties, zorgvragers, mantelzorgers en vrijwilligers die betrokken zijn bij zorg en welzijn. We bieden ook individuele cliëntondersteuning door onafhankelijke cliëntondersteuners en vertrouwenspersonen van Adviespunt Zorgbelang. Bij Adviespunt Zorgbelang kan iedereen terecht met vragen of klachten over de gezondheidszorg, langdurige zorg, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning.

Daarnaast zijn er ondersteunende diensten als P&O, Financiën en Communicatie.

De medewerkers van Zorgbelang Brabant | Zeeland werken nauw samen met een grote groep vrijwilligers en ervaringsdeskundigen.