Ondersteuning en advies

Als (lid van een) Wmo-raad of Adviesraad Sociaal Domein dien je van veel markten thuis te zijn. Je bent onderhandelaar, lobbyist en initiatiefnemer. Je signaleert, informeert en je bent op de hoogte van de actuele ontwikkelingen binnen zorg en welzijn.

Zorgbelang Brabant heeft veel ervaring in het begeleiden en adviseren van adviesraden in heel Brabant. Afhankelijk van de wensen, behoefte en ervaring kun je kiezen uit verschillende vormen van ondersteuning.

Zorgbelang Brabant heeft veel ervaring in het begeleiden en adviseren van adviesraden in heel Brabant. Afhankelijk van de wensen, behoefte en ervaring kun je kiezen uit verschillende vormen van ondersteuning.

Pakket 1 Lokaal Sterk

Je krijgt een jaar lang ondersteuning, met adviesgesprekken, cursus naar keuze, een inwerkcursus voor nieuwe leden en een vaste contactpersoon.

Inhoud

  • Twee keer per jaar een adviesgesprek over een onderwerp dat in jouw gemeente actueel is
  • Een inwerkcursus voor nieuwe leden
  • Een vaste contactpersoon bij Zorgbelang Brabant bij wie je terecht kunt voor informatie en advies
  • Eén dienst per jaar waarbij je kunt kiezen uit: een educatieve bijeenkomst, een workshop of het opstellen van een advies

Kosten: € 995 per jaar 

Pakket 2 Op maat voor specifieke vragen

Je krijgt gerichte professionele ondersteuning.

Inhoud

  • Professionele inhoudelijke ondersteuning voor een langere periode
  • Ondersteuning bij het opstellen van of reageren op beleidsnota's
  • Het organiseren van bijvoorbeeld een visie- of werkbijeenkomst voor je adviesraad of een thema-avond met de achterban
  • Tijdelijk voorzitter of ambtelijk secretaris
  • Stimuleren van jeugdparticipatie via de maatschappelijke stage
  • Uiteraard zijn we je ook van dienst zijn bij andere ondersteuningsvragen op het gebied van de Wmo

Kosten: in overleg stellen we een passende offerte op.

Checken van beleidsstukken

Stuur ons je beleidsnotitie en wij kijken mee vanuit cliëntenrespectief.

Voor wie?
Voldoet het nieuwe beleid van de gemeente aan de participatiegedachte van de Wmo en is het ‘Kantelingsproof'? Zorgbelang Brabant kan voor de Advies-raad een check uitvoeren van verschillende beleidsstukken, zoals het beleidsplan, de verordening en de beleidsregels. Je kunt ons het betreffende beleidsstuk voorleggen en dan lezen wij mee vanuit het perspectief van cliënten. Met deze check kunt je vervolgens het gesprek met de gemeente kracht bijzetten.

Kosten
Afhankelijk van het beleidsstuk maken we een passende offerte.

Contact