Ondersteuning Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

De Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) heeft als doel een betere, snellere en laagdrempelige aanpak van klachten in de zorg. Dit brengt voor jou als zorgverlener vanaf 1 januari 2017 drie verplichtingen met zich mee:

  1. Het aanstellen van een klachtenfunctionaris
  2. Het beschikken over een klachtenregeling
  3. Het aansluiten bij een geschilleninstantie

Misschien heb je deze zaken inmiddels op orde. Kunnen jouw patiënten/cliënten al terecht bij jouw klachtenfunctionaris voor een goede afhandeling van of bemiddeling bij de klachten over de ontvangen zorg. Maar het kan ook zijn dat je het nog niet hebt geregeld en op zoek bent naar professionele ondersteuning hierin.

Ons aanbod

Adviespunt Zorgbelang helpt je verder door:

  1. het voor je invullen van de rol van onafhankelijke klachtenfunctionaris Wkkgz (op structurele of ad-hoc basis);
  2. het adviseren bij het opstellen van jouw klachtenreglement en inrichten van het klachtenproces. Ook kun je deze (alleen) ter goedkeuring aan ons voorleggen. Wij beoordelen het reglement vanuit patiënten-/ cliëntenperspectief;
  3. het geven van voorlichting, workshops of congressen over de Wkkgz voor jou, jouw medewerkers, ketenrelaties of andere partijen;
  4. het geven van een training effectief omgaan met klachten: van klacht naar kwaliteit.

Kijk voor meer informatie op de website van Adviespunt Zorgbelang of lees meer in onze folder.

Publicaties

  • De Wkkgz: Bent u er al klaar voor?

    De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zorgt voor een betere, snellere en laagdrempelige aanpak van klachten in de zorg. Voor meer openheid over klachten en incidenten. Deze wet brengt voor zorgverleners een aantal verplichtingen met zich mee waar zij voor 1 januari 2017 aan moeten voldoen.