Onafhankelijke klachtenfunctionaris

Voor jou als zorgverlener kan Zorgbelang de rol van onafhankelijke klachtenfunctionaris invullen: op structurele of ad-hoc basis. Onze klachtenfunctionaris draagt bij aan effectieve bemiddeling en klachtafhandeling. Zo werken wij met jou samen aan het herstel van de relatie en het vertrouwen tussen jou en jouw cliënt en wordt verdere escalatie voorkomen. We helpen de kwaliteit van jouw zorgverlening te verbeteren.

Klachtenregeling

Een goede klachtenregeling helpt je jouw zorgverlening te verbeteren. Adviespunt Zorgbelang kan je adviseren bij het opstellen van een klachtenreglement en het inrichten van het klachtenproces binnen je organisatie.Wij kennen niet alleen de wettelijke eisen waaraan het klachtenreglement moet voldoen maar zijn ook goed ingevoerd in de verschillende modelovereenkomsten die als basis voor een klachtenreglement gebruikt kunnen worden.

Daarnaast kun je jouw klachtenregeling ter goedkeuring aan ons voorleggen. Als patiëntenorganisatie vervullen wij hierin de rol van vertegenwoordiger van patiënten/cliënten.

Je kunt de onafhankelijke klachtenfunctionaris voor zorgverleners bereiken via zijn/haar mobiele nummer en via e-mail: klachtenfunctionaris@zorgbelang-brabant.nl.

Contact

Publicaties

  • De Wkkgz: Bent u er al klaar voor?

    De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zorgt voor een betere, snellere en laagdrempelige aanpak van klachten in de zorg. Voor meer openheid over klachten en incidenten. Deze wet brengt voor zorgverleners een aantal verplichtingen met zich mee waar zij voor 1 januari 2017 aan moeten voldoen.