'Zorgbelang neemt het project niet over, we werken als gelijkwaardigen aan het project' Archief

In de regio werken wij samen met individuele cliënten, patiënten, burgers en organisaties. Dit netwerk van mensen en organisaties noemen wij het Ervaringsnetwerk. Wij laten je graag zien hoe wij samenwerken met deze ervaringsdeskundigen en patiënten- en cliëntenorganisaties.

Vandaag een interview met Renée Smolders (directeur-eigenaar van Attent in het Kwadraat) en Aniëla Govaarts (directeur-eigenaar van Achter de Geraniums uit), sociaal ondernemers en betrokken bij de “Humanitas Ontmoetingen”.

Bekijk hier de video van Renée en Aniëla.

Kunnen jullie je organisatie omschrijven?
Renée: We zijn allebei sociaal ondernemers. Ik heb een eigen bedrijfje genaamd ‘Attent in het Kwadraat’, dat als doel heeft om eenzame ouderen gezelschap en ondersteuning te bieden. 
Aniëla: Mijn onderneming heet ‘Achter de Geraniums uit’. Ik help ouderen om weer dingen te ondernemen en zo hun sociale netwerk te vergroten.

Welk project hebben jullie gedaan met Zorgbelang Brabant|Zeeland? 
Aniëla: We organiseren samen met Zorgbelang, Humanitas Midden-Brabant en Attent in het Kwadraat ontmoetingen voor eenzame ouderen. Het doel van deze ontmoetingen is niet alleen dat zij een leuke middag hebben, maar ook dat we de ouderen aan het denken zetten over hun sociale netwerk. We geven ze daarvoor de tools en hopen dat ze buiten de Ontmoetingen om ook meer sociale contacten gaan krijgen. De eerste Ontmoeting stond echt in het teken van het zoeken naar nieuwe relaties. De ontmoetingen daarna waren breder en stonden ook in het teken van het zoeken naar nieuwe vriendschappen.

Wat heeft Zorgbelang Brabant | Zeeland concreet voor jullie gedaan bij dit project?
Renée & Aniëla: Zorgbelang heeft de ruimtes gefaciliteerd en heeft meegeholpen om de financiering voor de Ontmoetingen rond te krijgen. Humanitas Midden-Brabant wilde invulling geven aan het thema Eenzaamheid, en sloot daarom graag aan om samen Ontmoetingen te organiseren. Samen met Humanitas heeft Zorgbelang het projectplan bijgeschaafd zodat het makkelijker werd om subsidie aan te vragen.

Wat was het resultaat van het project?
Aniëla: Verschillende mensen hebben elkaar ontmoet via de Ontmoetingen en hebben nu een relatie of vriendschap opgebouwd. Zo zijn twee deelnemers samen op vakantie gegaan!
Renée: Wat je merkt is dat mensen elkaar echt gaan opzoeken tijdens de Ontmoetingen: “Goh, wat leuk dat je er weer bent!” en “Ben je er de volgende keer ook weer?”. Elke keer als ik mensen spreek, zijn ze er super enthousiast over. Het organiseren vergt de nodige voorbereiding en inspanning. Als je dan de blije mensen ziet tijdens zo’n bijeenkomst  is dat super leuk en de tijd en inspanning meer dan waard.

Waarom heb je de samenwerking met Zorgbelang Brabant|Zeeland als positief ervaren?
Renée: Zorgbelang kent erg veel organisaties en mensen. Daardoor hebben ze veel puzzelstukjes in handen die wij niet hebben. Ze kunnen ons perfect aanvullen. Wat ik echt op prijs stel tijdens het organiseren van de Ontmoetingen, is dat we als gelijken samenwerken. Zorgbelang neent het project niet over, we helpen elkaar als gelijkwaardigen.
Aniëla: Daar ben ik het mee eens. Er is een heel goede samenwerking, totale gelijkwaardigheid. Niemand drukt zijn eigen stempel op dit project.
Renée: We zetten samen onze schouders eronder!

Hoe ben je in contact gekomen met Zorgbelang Brabant|Zeeland?
Renée: Ik was aan het ‘googlen’ waar ik in Tilburg mijn organisatie kon promoten. Ik heb toen een paar grote spelers gevonden, waaronder Zorgbelang Brabant|Zeeland. Ik heb deze organisaties gemaild en Gabie Conradi (projecleider bij Zorgbelang) was de eerste die reageerde. Ik was daar zó blij mee: Gabie heeft heel veel petten op, ze is bezig met mantelzorg, Humanitas en Zorgbelang, en ze heeft mij met al haar petten toen geholpen!
Aniëla: Ik hoorde vaak de wens van voornamelijk oudere mannen dat ze toch weer een relatie wilden. Daarom wilde ik date-ontmoetingen organiseren. Toen kwam ik ongeveer een jaar geleden Maarten Obbens van KR8 tegen, een andere sociale onderneming. Hij was erg enthousiast over dit idee en heeft meteen de aanzet voor een projectplan gedaan. Dat heeft hij gedeeld met Zorgbelang en ze zeiden: “We gaan er gewoon voor!”.

Hebben jullie nog andere projecten gedaan met Zorgbelang Brabant|Zeeland?
Renée: Ik heb samen met Zorgbelang Brabant|Zeeland lezingen en workshops gehouden over vereenzaming: wat is het precies en wat kun je eraan doen? Daar gebruik ik mijn eigen deskundigheid voor. Ook krijg ik soms  vragen van ouderen, dan kan ik naar Zorgbelang gaan en hen vragen om advies over hoe hiermee om te gaan. Ze geven dan advies waar zowel mijn organisatie als mijn cliënten iets aan hebben.

Zou je voor toekomstige projecten weer aankloppen bij Zorgbelang Brabant|Zeeland?
Renée: Zeker! Tot op heden heeft Zorgbelang absoluut beantwoord aan de vraag die ik elke keer heb. Door de samenwerking leren we elkaar ook beter kennen. Hoe langer ik bij Zorgbelang over de vloer kom, hoe makkelijker ik kan zeggen: dit speelt er, help me hierbij. Er is meer vertrouwen.

Aan wie zouden jullie Zorgbelang aanraden?
Aniëla: Aan sociaal ondernemers.
Renée: Precies. Ik heb verschillende collega-ondernemers dan ook verwezen naar Zorgbelang: “Ga eens met ze praten!”.

Hoe zouden jullie de kracht van Zorgbelang Brabant|Zeeland omschrijven?
Aniëla: Zorgbelang Brabant|Zeeland is een erg goede samenwerkingspartner: we zijn echt gelijkwaardig.
Renée: Die gelijkwaardigheid ja, de ideeën moeten van de mensen blijven die er mee komen, Zorgbelang neemt het niet over. Een andere kracht van ze is dat ze geen onderscheid maken: met alles waarmee ze kunnen helpen, zullen ze er ook voor je zijn!