Tilburg voor iedereen Archief

Iedereen doet mee in onze samenleving!

Hoe zou het zijn als iedereen kan meedoen in Tilburg? Ongeacht leeftijd of afkomst. Uit alle wijken van Tilburg. Mensen zonder én met een beperking. In november worden vier bijeenkomsten georganiseerd waar mensen met een beperking hun ervaringen en wensen over een inclusieve samenleving in Tilburg kunnen delen. De ervaringen en ideeën die worden verzameld, gaat de gemeente Tilburg gebruiken voor een plan van aanpak voor een inclusief beleid; een Tilburg voor iedereen.

Onder het motto ‘Niets over ons zonder ons’ gaan Tilburgers met elkaar in gesprek over drempels die zij ervaren om ergens binnen te komen of om goede zorg, onderwijs of werk te krijgen.
Heb je een fysieke, zintuigelijke, psychische of verstandelijke beperking? Of een chronische ziekte of dementie? Dan ben je van harte uitgenodigd om deel te nemen.

De bijeenkomsten zijn op:

  • Dinsdag 7 november 2017, locatie: wijkcentrum De Ypelaer
  • Dinsdag 14 november 2017, locatie: wijkcentrum Heyhoef
  • Donderdag 23 november 2017, locatie: Zuiderkwartier
  • Woensdag 29 november 2017, locatie: Het Kruispunt

Alle avonden beginnen om 17.30 uur en eindigen om 21.15 uur. Deelname is gratis (inclusief maaltijd), aanmelden is verplicht.

Meld je hier aan of telefonisch: 013 - 468 61 65 (Tilburgs Overleg Gehandicapten).
Namens de gemeente Tilburg zal wethouder Hans Kokke bij de bijeenkomsten aanwezig zijn.

Ook mantelzorgers, familie of naasten van iemand met een beperking, zorgverleners, werkgevers en onderwijskrachten zijn van harte welkom om hun ervaringen, meningen en mogelijke oplossingen te delen.

Initiatiefnemers van Tilburg voor iedereen zijn: Tilburgs Overleg Gehandicapten (TOG), Stichting Zet, Zorgbelang Brabant, gemeente Tilburg, Sociale Raad Tilburg, Kiemuur, Hoormij, RIBW Brabant, Nederlandse vereniging voor Autisme, Wij staan op, Reumapatiëntenvereniging Tilburg e.o.

Aanleiding voor Tilburg voor iedereen is het VN-Verdrag voor rechten van mensen met een beperking, dat per 14 juli 2016 in Nederland geldt. Hierin is onder andere bepaald dat je recht hebt om zelfstandig te wonen, naar school te gaan, het openbaar vervoer te gebruiken en te werken.

Volg Tilburg voor iedereen op Facebook en Twitter.