Slotbijeenkomst resultaat burgerbetrokkenheid gemeente Someren Archief

Samen met betrokken burgers heeft de gemeente Someren hard gewerkt om te komen tot een nieuwe vorm van burgerbetrokkenheid in Someren. Na voorgesprekken, een startbijeenkomst, twee dialoogtafels, overleg met een klankbordgroep, gesprekken met jeugd en inwoners uit specifieke doelgroepen is de gemeente al ver gekomen. Op 9 oktober 2017 vindt de slotbijeenkomst plaats waarna een Somerens Participatiemodel zal worden voorgelegd.

Na deze slotbijeenkomst verwerken Movisie en Zorgbelang de reacties van de aanwezigen in een voorstel voor de gemeente. In dit voorstel beschrijven we hoe inwoners van Someren mee kunnen denken met de gemeente over beleid en verbetering van de uitvoering op het gebied van zorg, participatie en jeugdhulp en aanverwante terreinen zoals wonen en leefbaarheid.

Als je aanwezig wilt zijn bij de slotbijeenkomst, wil je je dan dan vooraf aanmelden bij Gabie Conradi? gconradi@zorgbelang-brabant.nl
Ook voor aanvullende informatie kun je contact met haar opnemen.

De slotbijeenkomst vindt plaats op maandag 9 oktober van 19.30 uur tot 22.00 uur in De Bunt, Graathof 9, Someren-Heide.