Onderzoek naar zorg in laatste levensfase Archief

Het UMCG onderzoekt de mening van Nederlanders over zogeheten palliatieve zorg, de medische zorg voor ongeneeslijke zieke patiënten.De onderzoekers willen te weten komen wat de Nederlanders de belangrijkste aspecten vinden in de zorg tijdens de laatste levensfase. Iedereen kan meedoen aan het onderzoek via de website www.uwmeningoverpalliatievezorg.nl.

Palliatieve zorg is er vooral op gericht de kwaliteit van het leven zo goed mogelijk te houden. Als iemand ernstig ziek is en er geen genezing meer mogelijk is, wat is dan het belangrijkste voor hem of haar in die laatste levensfase? En wat betekent dat dan voor de zorg die iemand krijgt?

Het onderzoek wordt gedaan door de drie UMC’s in Groningen, Rotterdam en Nijmegen, het Martini Ziekenhuis Groningen, het Nederlands Huisartsen Genootschap, het NIVEL, Zorgbelang Nederland en het Integraal Kankercentrum Nederland. Het UMCG coördineert het.