Netwerkbijeenkomsten onderwijs en belangenbehartiging Archief

Zorgbelang Brabant|Zeeland organiseert in samenwerking met Ieder(in), Landelijk Platform Psychische Gezondheid en Patiëntenfederatie Nederland in januari drie netwerkbijeenkomsten over onderwijs en belangenbehartiging. Tijdens de netwerkbijeenkomsten in Goes, Breda en Oss brengen wij iedereen (ouders, jongeren en adviesraden) die met onderwijs te maken heeft, samen! 

Ouders van leerlingen en jongeren met een beperking of chronische ziekte hebben veel kennis en ervaring wat betreft de aandoening van de leerling of het regelen van ondersteuning in het onderwijs. Voor adviesraden en ondersteuningsplanraden is deze informatie zeer waardevol, omdat zij daar gebruik van kunnen maken bij de uitvoering van de regelgeving in het onderwijs.

Een belangrijke vraag is: “Welke vormen van ondersteuning zijn nodig, zodat leerlingen met een beperking of chronische ziekte naar school kunnen?” Ouders en jongeren kunnen vanuit hun ervaringsdeskundigheid informeren en adviseren.

Kom ook en maak kennis met elkaar!

Data
De bijeenkomsten vinden plaats in januari op:

Woensdag 10 januari 2018 - Goes (LET OP: deze bijeenkomst vervalt en wordt verplaatst naar februari; datum volgt).

Dinsdag 23 januari 2018 - Breda
Meld je aan voor 18 januari 2018.

Maandag 29 januari 2018 - Oss
Meld je aan voor 18 januari 2018.

Tijd
Van 20.00 uur tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur).

Locatie
De locatie geven we later door, tegelijk met de bevestiging en routebeschrijving.

Aanmelden
Aanmelden kan via: info@zorgbelang-brabant.nl. Vermeld hierbij vanuit welke adviesraad, ondersteuningsplanraad of vanuit welke ouder- of jongerengroep je aanwezig bent. Geef ook aan op welke dag je wilt komen. Enkele dagen voor de bijeenkomst ontvang je een bevestiging.

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Gabie Conradi, projectleider. Telefoon (013) 594 21 70 of via de e-mail gconradi@zorgbelang-brabant.nl.