Kick-off couponboekje Stichting Ik Wil Archief

Op vrijdag 14 juli vond de uitreiking plaats van het couponboekje voor nieuwkomers in Eindhoven. Initiatiefnemer is onze aangesloten organisatie Stichting Ik Wil. Het couponboekje is een samenwerking tussen 27 organisaties (in Eindhoven) die via deze vorm nieuwkomers verwelkomen in de stad.

Iedere coupon vertegenwoordigt een ervaring, activiteit of kennismaking met de Eindhovense samenleving. Een 'warm welkom' om zo maar eens te zeggen.

Middels het boekje hebben nieuwkomers nu een tool in handen waarmee ze zelf een stap kunnen zetten. Een laagdrempelige manier om mee te kunnen doen; in de geruststelling dat 'de ander' hen verwacht.

Zorgbelang Brabant heeft vanuit het 'Potje met geld' 2016 een financiële bijdrage aan dit mooie project geleverd. Het ‘Potje met geld’ was er om activiteiten van aangesloten organisaties financieel te ondersteunen. De speerpunten van 2016 waren: inclusie (ofwel 'iedereen doet mee'; ook mensen met een handicap / functiebeperking en groepen nieuwkomers - vluchtelingen) en eenzaamheid (bestrijden van eenzaamheid bij ouderen en chronisch zieken). Sinds 2017 is deze subsidie helaas komen te vervallen.