Handreiking moet toegang tot zorg en ondersteuning verbeteren

Burgers weten vaak niet goed waar ze terechtkunnen met hun hulpvraag. Het samenwerkingsverband Samen Sterk voor Kwaliteit heeft daarom een brochure gemaakt die in begrijpbare taal en voorzien van voorbeelden en plaatjes helpt om de weg naar zorg en ondersteuning begrijpelijk uit te leggen. 

In de handreiking ‘De wetten zorg & ondersteuning sinds 2015 – eenvoudig verteld’, van KansPlus, Ieder(in) en LSR, wordt in heldere taal en met duidelijke voorbeelden uitleg gegeven over de Wlz, Wmo, Jeugdwet en Zorgverzekeringswet. Zo zie je gemakkelijk welke route je kunt bewandelen als je zorg of ondersteuning nodig hebt. 

Per wet staat welke organisatie verantwoordelijk is voor de uitvoering en hoe die organisatie te bereiken is. Het stappenplan geeft aan hoe het werkt: van de aanvraag van zorg/ondersteuning tot de (eventuele) betaling van de eigen bijdrage voor de geleverde zorg/ondersteuning. Ook lees je welke invloed je zelf kunt uitoefenen om de zorg en ondersteuning te krijgen die je wilt en die bij je past.’ De brochure is gratis te downloaden en is ook handig voor professionals!

Samen sterk voor kwaliteit

De brochure is geschreven door KansPlus, LSR en Ieder(in) en is een uitgave van het programma Samen sterk voor kwaliteit. Samen Sterk voor kwaliteit is een samenwerkingsverband van cliëntenorganisaties Ieder(in), KansPlus, LSR en LFB, samen met VGN, Zorginstituut, IGZ, MEE, ZN, NVAVG en wordt gesteund door het ministerie van VWS. Samen Sterk voor kwaliteit is onderdeel van de kwaliteitsagenda, een meerjarig landelijk project dat er op is gericht om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Bron: Zorg + Welzijn