Gastles 'Veeg stigma's van tafel!' Archief

Op donderdag 1 juni ging Silke Bleijs (stagiaire bij Zorgbelang Brabant|Zeeland) mee met Karim el Barkaoui (projectleider) en Bonnie Geus (ervaringsdeskundige) naar het Dongemond college, waar Bonnie samen met Karim een gastles gaf aan vierdejaars scholieren van het HAVO. De gastles ging over 'Veeg stigma’s van tafel!'.

"Mijn eerste impressie was dat de jongeren allemaal goed meededen en goed opletten tijdens de voorlichting. Ze kregen bij aanvang van de les niet meer informatie over stigma en moesten opschrijven wat stigma volgens hen inhoudt. Dit vonden sommige jongeren wel lastig.

Toen Bonnie haar verhaal vertelde, kreeg ze meteen de volle aandacht. Je zag dat iedereen het erg interessant vond. Bonnie stond bij een aantal keuzes en vragen stil tijdens haar verhaal. Hierop konden de scholieren op reageren, bijvoorbeeld wat zij in zo’n situatie zouden doen. Dit was een leuke interactie tijdens de gastles.

Bonnie’s advies na deze voorlichting was ‘sta stil bij de persoon om wie het gaat en niet bij de stoornis die hij/zij heeft’. Hier kon iedereen zich wel in vinden; het was duidelijk geworden waar stigma voor staat.

Iedereen vond de voorlichting interessanter dan verwacht en vonden Bonnie zeker van toegevoegde waarde. Veel jongeren gaven aan een dergelijke gastles wel vaker te willen bijwonen. Ze gaven aan dat je hierdoor een andere kijk op bepaalde dingen krijgt en dat je er meer over na gaat denken in welke situaties je terecht kunt komen.

Het was een geslaagde gastles!"

Silke Bleijs