Een veilige zorgrelatie willen we allemaal Archief

Iedere cliënt verdient de best mogelijk zorg in een omgeving waarin veiligheid en vertrouwen belangrijke voorwaarden zijn. Cliënten moeten kunnen rekenen op de integriteit van zorgverleners en andere medewerkers van de zorgorganisatie. Want iedere cliënt heeft recht op een veilige zorgrelatie.

Helaas houdt een enkele medewerker zich niet aan de spelregels. Diefstal, mishandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag door medewerkers in de zorg en welzijn komt helaas voor. Cliënten en familieleden vervullen een belangrijke rol in het signaleren van ontoelaatbaar gedrag van medewerkers.

Waarschuwingsregister
Daarom hebben zorg- en welzijnsorganisaties besloten samen te werken in het registreren van misdragers in het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn. In dit Waarschuwingsregister worden medewerkers, vrijwilligers, uitzendkrachten en stagiairs uit de zorg en welkzijn geregistreerd die over de schreef zijn gegaan richting cliënten. Deelnemende organisaties kunnen het register raadplegen wanneer zij nieuwe medewerkers aannemen. Zij kunnen ook medewerkers aan het register toevoegen.

Op de agenda
In het kader van een veilige zorgrelatie is een register waarbij zoveel mogelijk werkgevers zijn aangesloten onmisbaar. Ben je lid van de cliëntenraad van een zorgorganisatie? Zet het Waarschuwingsregister op de agenda tijdens een volgend overleg binnen je zorgorganisatie. Bespreek de mogelijkheden van deelname door jouw organisatie. Zo werk je mee aan een veilige en integere zorg voor iedereen.

Kijk op www.waarschuwingsregisterzorgenwelzijn.nl voor meer informatie.  

Zorgorganisaties in Brabant
Transvorm is de werkgeversorganisatie voor Zorg en Welzijn in Brabant. Zij promoot in 2018 samen met de andere regionale werkgeversorganisaties de landelijke invoering van het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn. In dat register kunnen medewerkers die ontslagen zijn bij een zorginstelling als gevolg van diefstal of grensoverschrijdend gedrag, geregistreerd worden zodat ze niet direct weer aan de slag kunnen in een andere zorgorganisatie.

Op 27 september 2017 werd een aftrapbijeenkomst gehouden in Tilburg voor de Brabantse campagne waar meer dan vijftig zorgorganisaties bij aanwezig waren.  

Goedgekeurd
Het register is goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens voor gebruik in de organisaties voor Langdurige zorg (V&V, Thuiszorg, Gehandicaptenzorg, GGz).

In de nieuwe Kwaliteitswet (Wkkgz) is opgenomen dat organisaties een vergewisplicht hebben bij de aanname van personeel. Ook is het van belang dat organisaties in zorg en welzijn via dit systeem elkaar kunnen gaan waarschuwen voor die personen die ernstig in de fout zijn gegaan bij een instelling en ontslagen zijn. Bij gebruik van het register is het zorgorganisaties toegestaan die informatie wettelijk te delen.

Folder
Lees de folder met daarin informatie speciaal voor cliëntenraden.
Er is een aparte folder voor cliëntenraden in de Langdurige zorg. Vraag deze folder hier op.