Doe mee aan onderzoek over de keuzes voor dagbesteding Archief

KansPlus, LSR en Ieder(in) doen onderzoek naar de keuzes die mensen (moeten) maken bij het vinden van passende dagbesteding vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit onderzoek vindt plaats in het kader van de Kwaliteitsagenda ‘Samen sterk voor kwaliteit’. Het doel van deze agenda is om de positie van mensen met een beperking en hun naasten te verstevigen en de kwaliteit van zorg te verbeteren. De kwaliteit van leven wordt voor een groot deel bepaald door de zorg en ondersteuning die dagelijks aangeboden wordt. Daarom is het van belang om aan kwaliteit van zorg en ondersteuning te blijven werken.

De kwaliteitsagenda is tot stand gekomen in samenwerking met een groot aantal landelijke organisaties waaronder vier cliëntenorganisaties. Daarnaast zijn de koepel van zorgaanbieders, VWS, zorgkantoren, inspectie, MEE, het zorginstituut, e.a. betrokken. Het programma richt zich op de periode 2016-2018 en is geschreven voor mensen met een beperking die Wlz-zorg ontvangen.

Wat zoeken wij?
Voor een van de activiteiten willen we graag in contact komen met ouders, verzorgers of andere verwanten van mensen waarbij de dagbesteding na 1 januari 2015 is gewijzigd.

• Is de dagbestedingslocatie gesloten?
• Heeft je/jouw familielid zelf gekozen om naar een andere dagbesteding te gaan?
• Moet je/jouw familielid naar een andere locatie omdat er problemen met vervoer zijn?
• Moet je/jouw familielid verhuizen naar een andere woonvorm waardoor ook de dagbesteding wijzigt?
• Heb je/jouw familielid voor het eerst gebruik gemaakt van dagbesteding bijvoorbeeld omdat je/jouw familielid van school komt?

Wat doen we met de resultaten van het onderzoek?
In 2016-2017 heeft een onderzoek plaats gevonden naar de keuzen die mensen maken, de wijze waarop voorlichting plaats vindt en de wensen van betrokkenen ten aanzien van keuzemogelijkheden en voorlichting. Gebleken is dat er rondom dagbesteding veel vragen zijn over vrije keuze en de wijze waarop uiteindelijk voor ‘passende’ dagbesteding wordt ‘gekozen’.
Dit item willen we graag verder uitdiepen en van de resultaten zal een rapport verschijnen dat gebruikt kan worden voor regionale en landelijke belangenbehartiging. Daarnaast zullen de resultaten worden gebruikt voor voorlichtingsbijeenkomsten die in 2017/2018 zullen plaatsvinden op scholen voor speciaal onderwijs en dagcentra.

Hoe kun je meedoen?
Aanmelden kan via deze link. Er zal een afspraak gemaakt worden voor een telefonisch interview van ongeveer 20 minuten. Uiteraard worden de resultaten anoniem verwerkt. Indien je belangstelling hebt, kun je tijdens het interview aangeven dat je het rapport graag wilt ontvangen.

Ook als je gebruik maakt van een PGB (persoonsgebonden budget) voor dagbesteding of een PGB voor woonbegeleiding en dagbesteding in ZIN (zorg in natura) hebt, vragen wij je te reageren. Als je vragen hebt, kun je mailen naar: d.kloosterman@kansplus.nl.

Meer lezen?
Wil je meer lezen over het onderzoek naar keuzes in de zorg van 2016-2017? Dat kan hier: https://iederin.nl/nieuws/18032/wie-langdurige-zorg-zoekt--raakt-snel-de-weg-kwijt/

Bron: Landelijk bureau KansPlus