Conferentie 5 juni 2014: ‘Unieke mensen krijgen persoonlijke zorg. Waar staan we?’ Archief

Op donderdag 5 juni 2014 organiseert het Platform VG Noord-Brabant, de conferentie ‘Unieke mensen krijgen persoonlijke zorg. Waar staan we?’ Tijdens deze conferentie worden de resultaten gepresenteerd van het project ‘Ziekenhuiszorg voor mensen met een verstandelijke beperking.’ Daarnaast wordt de ‘Wegwijzer voor ouders’ uitgereikt.

De Wegwijzer is geschreven als hulpmiddel voor ouders van een kind dat thuis woont of woonachtig is in een kleinschalig woon-/ouderinitiatief ter voorbereiding op een ziekenhuisopname. Ook voor ouders, van wie een kind in een woon-/zorginstelling verblijft, is de Wegwijzer bruikbaar. De informatie in de Wegwijzer is belangrijk  om de samenwerking en afstemming tussen ouders, verpleegkundigen en artsen goed te laten verlopen.

Waar staan we nu?
Tijdens de eerste conferentie ‘Unieke mensen verdienen persoonlijke zorg’ in 2012,  is de intentie uitgesproken de ziekenhuiszorg aan mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren. Inmiddels is het 2014 en hebben ouders, woonzorginstellingen en ziekenhuizen veel werk verzet. Maar waar staan ze nu? Op donderdag 5 juni 2014 krijg je van hen de stand van zaken. Reserveer daarom deze datum in je agenda.

Locatie
De conferentie wordt gehouden bij Stichting Amarant, Kapel ’t Hooge Veer, Bredaseweg 375 in Tilburg. De zaal is open vanaf 14.00 uur. Het programma duurt van 14.30-17.00 uur.

Programma

14.00u    Inloop met koffie/thee
14.30u   Opening door dagvoorzitter dhr. P. Meijs
14.40u   Theater Carte Blanche
15.10u   Presentatie van de projectresultaten, dhr. M. Haasnoot. lid VG Platform Zuidoost Brabant en ervaringsdeskundige ouder
15.50u   Pauze
16.15u   Visie CZ-fonds, dhr. R. W. Haneveld, arts M&G, MPH, medisch adviseur
16.30u   Lagerhuis (debat), mw. R. Mol, Zorgbelang Brabant
16.55u   Afsluiting door dagvoorzitter
17.00u   Borrel en gelegenheid tot netwerken


Na de conferentie is er gelegenheid tot napraten en/of ervaringen uitwisselen met ervaringsdeskundigen en professionals.

De conferentie is ook te volgen via twitter. Gebruik dan de volgende hashtag: #zhvg

Aanmelden
Deelname aan het congres is gratis. Je kunt jezelf telefonisch aanmelden via 013 594 21 70 of via mail info@zorgbelang-brabant.nl. Onder vermelding van: Deelname conferentie 5 juni 2014.

De conferentie wordt mede mogelijk gemaakt door het CZ Fonds en Zorgbelang Brabant.