Nieuws

Patiënten weinig positief over contact met gemeente

Ontevredenheid over hulpmiddelen

Twee van de drie mensen met een aandoening of beperking zijn niet positief over het contact dat zij met de gemeente hebben gehad op zoek naar passende oplossingen. Het contact tussen inwoner en gemeente staat onder druk. De uitkomst van het contact wordt vaak negatief ervaren. Dat blijkt uit onderzoek door Mijnkwaliteitvanleven.nl dat 14 maart is verschenen. 

Stérk.Brabant maakt sociaal maatschappelijke initiatieven sterker

Zorgbelang Brabant|Zeeland vormt samen met ZET in opdracht van de provincie Noord-Brabant Stérk.Brabant. Een Brabants netwerk om initiatieven met een sociaal maatschappelijk belang met elkaar in contact te brengen zodat initatiefnemers met elkaar kunnen meedenken, van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen versterken.

Daarnaast zijn er een aantal organisaties binnen het netwerk van Stérk. Brabant die de initiatieven ondersteunen met hun mensen, middelen en specifieke expertise. Zorgbelang Brabant|Zeeland is een van deze organisaties. Bij ons kun je terecht voor: trainingen op het gebied van zorg en welzijn, het houden van ophaalsessies/brainstormsessies, netwerken, procesbegeleiding, het schrijven van projectplannen en subsidieaanvragen, sparren en coachen, het organiseren van bijeenkomsten en het uitvoeren van kwalitatief en kwantitatief onderzoek.

Ook kun je aankloppen als je meer wilt weten over onderwerpen als jeugdhulp, de Wmo, Wlz, positieve gezondheid, het sociaal domein, langer thuiswonen, eigen regie, participatie en het werven van fondsen.

Meer weten over Stérk.Brabant en hoe jouw intiatief sterker kan worden: http://www.sterkbrabant.nl

Sleutel voor participatiecentrum in Uden

Vandaag ontvingen ze de sleutel van de Gemeente Uden: Hans en Cathrien van Boxtel van participatiecentrum Gewoon Goed kunnen in het voormalig pand van Kinderdagverblijf Balou aan de slag met het verbouwen van het pand tot een participatiecentrum. Een laagdrempelig centrum waar iedereen met een afstand tot de samenleving/arbeidsmarkt terecht kan. Vanuit eigen kracht en talent werken zij onder professionele begeleiding aan een terugkeer in de maatschappij of op de arbeidsmarkt.

Door de sterk veranderende samenleving is er een grote groep mensen die steeds tussen de wal en het schip dreigt te raken. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om op een goede manier mee te kunnen doen in de samenleving of aan de arbeidsmarkt. Gewoon Goed ondersteunt en begeleidt deze groep zodat deze op een duurzame manier (weer) mee kan doen.

Alles onder een dak
Het centrum biedt een laagdrempelig ontmoetingshuis waar deelnemers, door mee te doen aan verschillende activiteiten, weer structuur in hun dag krijgen.  Daarnaast biedt Gewoon Goed  dagbestedingsplekken, leer- en werkplekken en ondersteuning/begeleiding in het vinden van een goede (leer-)werkplek in de reguliere arbeidsmarkt.

Zorgbelang Brabant|Zeeland ondersteunt het participatiecentrum in verschillende activiteiten zodat zij per 1 mei ook daadwerkelijk aan de slag kunnen.

Handreiking moet toegang tot zorg en ondersteuning verbeteren

Burgers weten vaak niet goed waar ze terechtkunnen met hun hulpvraag. Het samenwerkingsverband Samen Sterk voor Kwaliteit heeft daarom een brochure gemaakt die in begrijpbare taal en voorzien van voorbeelden en plaatjes helpt om de weg naar zorg en ondersteuning begrijpelijk uit te leggen. 

Gezocht: websitebeheerder voor www.nah-cafebrabant.nl

NAH-Café Brabant zet zich in om mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) weer een plek te geven in de maatschappij. Via de website www.nah-cafebrabant.nl informeren we belangstellenden over de verschillende cafés in Brabant. We zijn op zoek naareen vrijwilliger die graag deze website wil beheren. Ervaring met Joomla is een pré.

Aanstelling nieuwe directeur-bestuurder

De Raad van Toezicht van Zorgbelang Brabant | Zeeland heeft Jiska van den Hoek aangesteld als nieuwe directeur-bestuurder.

“Wij hebben in Jiska van den Hoek een geschikte directeur-bestuurder gevonden. Wij zien haar als een gedreven, positieve en professionele vrouw die veel zin en deskundigheid heeft om bij Zorgbelang Brabant | Zeeland aan de slag te gaan. Wij hebben het vertrouwen dat Jiska de goede weg die door interim directeur-bestuurder Marijke Frijters is ingeslagen, zal voortzetten en samen met de medewerkers Zorgbelang Brabant|Zeeland zal ontwikkelen tot een duurzame organisatie”, aldus Marina Starmans, voorzitter van de Raad van Toezicht.

Jiska van den Hoek zal per 1 april 2018 starten. Tot die tijd blijft Marijke Frijters werkzaam als interim directeur-bestuurder.