Nieuws

Ervaringsdeskundigen gezocht voor deelname aan Stigma Tour

Op 3 september staat Zorgbelang Brabant|Zeeland met de Stigma Tour tijdens de Tilburg Ten Miles bij de Spoorzone in Tilburg. Later dit jaar zullen we nog een tweede stop maken in Brabant. Voor deze busstops zijn we op zoek naar ervaringsdeskundigen, die samen met ons, mensen bewust willen maken van vooroordelen over (psychische) aandoeningen en de impact hiervan op het dagelijks leven.

Aandacht voor stigma tijdens CZ Tilburg Ten Miles

RIBW Brabant doet mee aan de CZ Tilburg Ten Miles op zaterdag 2 en zondag 3 september. Verschillende teams, die bestaan uit medewerkers en cliënten, nemen gezamenlijk deel aan de wandeltocht en/of de wedstrijd. Bovendien is RIBW Brabant, samen met Zorgbelang Brabant, aanwezig met een Amerikaanse schoolbus om aandacht te vragen voor leven met een psychische aandoening.

Doe mee aan onderzoek over de keuzes voor dagbesteding

KansPlus, LSR en Ieder(in) doen onderzoek naar de keuzes die mensen (moeten) maken bij het vinden van passende dagbesteding vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit onderzoek vindt plaats in het kader van de Kwaliteitsagenda ‘Samen sterk voor kwaliteit’. Het doel van deze agenda is om de positie van mensen met een beperking en hun naasten te verstevigen en de kwaliteit van zorg te verbeteren. De kwaliteit van leven wordt voor een groot deel bepaald door de zorg en ondersteuning die dagelijks aangeboden wordt. Daarom is het van belang om aan kwaliteit van zorg en ondersteuning te blijven werken.

Kick-off couponboekje Stichting Ik Wil

Op vrijdag 14 juli vond de uitreiking plaats van het couponboekje voor nieuwkomers in Eindhoven. Initiatiefnemer is onze aangesloten organisatie Stichting Ik Wil. Het couponboekje is een samenwerking tussen 27 organisaties (in Eindhoven) die via deze vorm nieuwkomers verwelkomen in de stad.

Patiënt klem in zorgsysteem

Mensen met een complexe zorgvraag moeten vaak enorm veel moeite doen om passende zorg te krijgen. Ook komt het voor dat deze mensen helemaal van adequate zorg verstoken blijven. Dit gebeurt het vaakst in de jeugdzorg. Dit blijkt uit de ruim 30.000 meldingen die in een jaar zijn binnengekomen bij de samenwerkende belangen- en cliëntenorganisaties.

Sociale gevolgen van ziekte en handicap onderbelicht

De zorg en ondersteuning richt zich te weinig op sociale gevolgen van ziekte en beperking. Vooral mensen jonger dan 65 jaar ervaren veel negatieve gevolgen van hun ziekte of handicap. Meer dan de helft (58%) van hen geeft hun kwaliteit van leven een 6 of lager. Dit blijkt uit landelijk onderzoek. Mijnkwaliteitvanleven.nl presenteert vandaag haar vierde rapport, met uitkomsten van ruim 27.000 deelnemers.

Recht op cliëntondersteuning bij langdurige zorg nog onbekend

De uitvoering van de Wet op Langdurige zorg, hiervoor kom je in aanmerking als je 24 uur per dag zorg nodig hebt, loopt nog niet zo soepel. Zo blijken zorgverleners en cliënten vaak niet op de hoogte van het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Daarnaast worden cliënten niet of nauwelijks betrokken bij het opstellen van het zorgplan dat precies beschrijft welke zorg en ondersteuning de cliënt krijgt. Dit blijkt uit onderzoek dat KPMG, Tranzo en Vilans deden in de sectoren Verpleging en Verzorging, de Gehandicaptenzorg en de langdurige Geestelijke Gezondheidszorg.

West-Brabantse huisartsenpraktijken hanteren gezamenlijke werkwijze voor ondersteuning ouderen

Twee huisartsenzorggroepen en zeven thuiszorgorganisaties uit West-Brabant hebben de handen ineengeslagen in het netwerkverband ViZ Ouderenzorg. Zij hebben met elkaar afgesproken om kwetsbare 75-plussers op een uniforme, op elkaar afgestemde en gestructureerde wijze zorg en begeleiding te bieden. Het gaat om Huisartsen Zorggroep Breda, Zorggroep Het Huisartsenteam en de VVT-organisatiesAvoord Zorg en Wonen, Careyn, Ookthuis/Tante Louise, Surplus/St. Elisabeth, Thebe en TWB Thuiszorg met Aandacht.

Leren lezen en schrijven tegen eenzaamheid bij ouderen in West-Brabant

Zorgbelang Brabant | Zeeland start samen met Stichting Lezen & Schrijven in regio West-Brabant het project: ‘Ouderen (digitaal) de deur uit’. Hiermee willen we laaggeletterde ouderen beter leren lezen en schrijven en handiger laten worden in het omgaan met de computer. In zogenaamde taalcafés in de wijk organiseren we samen met verschillende lokale organisaties bijeenkomsten waar ouderen hun taal- en digitale vaardigheden op een laagdrempelige manier kunnen verbeteren.