Nieuws

IGNITE Award kans voor Brabantse social startups

De IGNITE Award staat dit jaar open voor inzendingen uit heel Brabant. De prijs daagt startups uit om een echte sociale verandering in gang te zetten. Deelnemers maken kans op professionele begeleiding in het opzetten van hun onderneming én een investeringsbedrag van €100.000. Startende sociaal ondernemers met een goed idee of plan om sociale verandering teweeg te brengen in de provincie Noord-Brabant, kunnen meedoen aan de IGNITE award. 

Patiëntenorganisaties in brandbrief aan Kamer: meer financiële ruimte nodig!

Als de overheid patiëntenorganisaties belangrijk vindt voor de zorg moet ze ook zorgen dat die organisaties hun werk goed kunnen doen. En dat is nu niet het geval. De financiering van de patiëntenbeweging dateert uit de tijd dat ze alleen opkwam voor betere zorg. Maar inmiddels praten vertegenwoordigers van patiënten mee over veel meer onderwerpen en op veel meer plaatsen, landelijk en regionaal. Het werk is enorm toegenomen, maar de financiering niet.

Pact voor de ouderenzorg

Samen met zo’n 35 andere partijen, waaronder Zorgbelang Nederland, tekende minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) op 8 maart jl. een Pact voor de Ouderenzorg. Met het pact komen de deelnemers samen in actie om eenzaamheid te signaleren en te doorbreken, goede zorg en ondersteuning thuis te organiseren en de kwaliteit van verpleeghuiszorg te verbeteren.

Stérk.Brabant maakt sociaal maatschappelijke initiatieven sterker

Zorgbelang Brabant|Zeeland vormt samen met ZET in opdracht van de provincie Noord-Brabant Stérk.Brabant. Een Brabants netwerk om initiatieven met een sociaal maatschappelijk belang met elkaar in contact te brengen zodat initatiefnemers met elkaar kunnen meedenken, van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen versterken.

Daarnaast zijn er een aantal organisaties binnen het netwerk van Stérk. Brabant die de initiatieven ondersteunen met hun mensen, middelen en specifieke expertise. Zorgbelang Brabant|Zeeland is een van deze organisaties. Bij ons kun je terecht voor: trainingen op het gebied van zorg en welzijn, het houden van ophaalsessies/brainstormsessies, netwerken, procesbegeleiding, het schrijven van projectplannen en subsidieaanvragen, sparren en coachen, het organiseren van bijeenkomsten en het uitvoeren van kwalitatief en kwantitatief onderzoek.

Ook kun je aankloppen als je meer wilt weten over onderwerpen als jeugdhulp, de Wmo, Wlz, positieve gezondheid, het sociaal domein, langer thuiswonen, eigen regie, participatie en het werven van fondsen.

Meer weten over Stérk.Brabant en hoe jouw intiatief sterker kan worden: http://www.sterkbrabant.nl

Handreiking moet toegang tot zorg en ondersteuning verbeteren

Burgers weten vaak niet goed waar ze terechtkunnen met hun hulpvraag. Het samenwerkingsverband Samen Sterk voor Kwaliteit heeft daarom een brochure gemaakt die in begrijpbare taal en voorzien van voorbeelden en plaatjes helpt om de weg naar zorg en ondersteuning begrijpelijk uit te leggen.