Nieuws

Een veilige zorgrelatie willen we allemaal

Iedere cliënt verdient de best mogelijk zorg in een omgeving waarin veiligheid en vertrouwen belangrijke voorwaarden zijn. Cliënten moeten kunnen rekenen op de integriteit van zorgverleners en andere medewerkers van de zorgorganisatie. Want iedere cliënt heeft recht op een veilige zorgrelatie.

Helaas houdt een enkele medewerker zich niet aan de spelregels. Diefstal, mishandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag door medewerkers in de zorg en welzijn komt helaas voor. Cliënten en familieleden vervullen een belangrijke rol in het signaleren van ontoelaatbaar gedrag van medewerkers.

Stérk. Brabant, 'Matchpoint' voor sociale veerkracht

Nieuw: Stérk. Brabant, het nieuwe ‘matchpoint’ voor sociale veerkracht. Dit is vanaf nu hét platform voor maatschappelijke initiatieven die willen bijdragen aan het benutten of versterken van de sociale veerkracht in Brabant.

App Keukentafelgesprek voor smartphones én tablets

De app Keukentafelgesprek helpt mensen die zich voorbereiden op een keukentafelgesprek. De door onze collega Zorgbelang-organisatie in Limburg, Huis voor de Zorg, ontwikkelde app bevat veel praktische informatie en tips. Daarnaast is het een hulpmiddel bij het maken van een (digitaal) persoonlijk plan. Handig om bij de hand te hebben vóór, tijdens en ná het keukentafelgesprek. De app is nu ook beschikbaar voor tablets.

Slotbijeenkomst resultaat burgerbetrokkenheid gemeente Someren

Samen met betrokken burgers heeft de gemeente Someren hard gewerkt om te komen tot een nieuwe vorm van burgerbetrokkenheid in Someren. Na voorgesprekken, een startbijeenkomst, twee dialoogtafels, overleg met een klankbordgroep, gesprekken met jeugd en inwoners uit specifieke doelgroepen is de gemeente al ver gekomen. Op 9 oktober 2017 vindt de slotbijeenkomst plaats waarna een Somerens Participatiemodel zal worden voorgelegd.

Hoe word jij het liefst geïnformeerd over sport- en bewegingsmogelijkheden?

Er zijn veel mensen met een beperking die graag meer zouden willen sporten en bewegen. Provincie Noord-Brabant, de regionale sportloketten en Brabantse sportorganisaties gaan hen de komende jaren zo goed mogelijk informeren over het aanbod en over de mogelijkheden om meer te sporten en bewegen.

‘Mijn Re-integratieplan’ gratis voor leden Q-uestion

Leden van Stichting Q-uestion kunnen tot het einde van dit jaar een voucher krijgen om gratis deel te nemen aan ‘Mijn Re-integratieplan’. Dit is een online leerprogramma dat werknemers met een chronische ziekte ondersteunt in het meer grip krijgen op het re-integratietraject. Mijn Re-integratieplan is gemaakt voor zieke werknemers met een arbeidscontract bij een werkgever, in de eerste twee jaar na hun ziekmelding.

Tilburg voor iedereen

Iedereen doet mee in onze samenleving!

Hoe zou het zijn als iedereen kan meedoen in Tilburg? Ongeacht leeftijd of afkomst. Uit alle wijken van Tilburg. Mensen zonder én met een beperking. In november worden vier bijeenkomsten georganiseerd waar mensen met een beperking hun ervaringen en wensen over een inclusieve samenleving in Tilburg kunnen delen. De ervaringen en ideeën die worden verzameld, gaat de gemeente Tilburg gebruiken voor een plan van aanpak voor een inclusief beleid; een Tilburg voor iedereen.

City Challenge Dementievriendelijk Oosterhout

Gemeente Oosterhout heeft op Wereld Alzheimerdag een City Challenge Dementievriendelijk Oosterhout gelanceerd. Dit is een ideeën wedstrijd waarin ze inwoners, studenten en ondernemers van binnen én zeker ook buiten Oosterhout uitdagen om ideeën in te dienen die het dagelijks leven van inwoners met dementie verbeteren. In totaal is er 15.000 euro aan prijzengeld en uitvoeringsbudget. Ideeën kunnen tot 12 november 2017 worden ingediend.

Verminder laaggeletterdheid bij ouderen!

Zorgbelang Brabant|Zeeland en Stichting Lezen & Schrijven zijn in de regio West-Brabant gestart met het project ‘Ouderen (digitaal) de deur uit’. Een innovatief project waarmee we ons dit najaar in samenwerking met diverse vrijwilligersorganisaties inzetten om laaggeletterdheid bij ouderen te herkennen en hen vervolgens door te verwijzen om hun (digitale) vaardigheden verder te ontwikkelen. Voor dit project zijn we op zoek naar mensen die zich willen inzetten om laaggeletterdheid aan te pakken. Door het leren herkennen van laaggeletterdheid kunnen mensen een bijdrage leveren aan het verminderen hiervan.

Help mee crisiszorg en herstel te verbeteren!

MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid herhaalt het onderzoek naar crisisopvang en -zorg dat  in 2016 ook gehouden werd onder cliënten en familie. Ze willen graag horen wat goed gaat en wat beter kan. En ook wat heeft bijgedragen aan preventie en herstel.