Voor professionals

Ketenpartners

Zorgbelang Brabant gelooft in de kracht van samen werken aan betere zorg. Dat doen we graag samen met ervaringsdeskundigen, zorgverzekeraars, gemeenten en zorgaanbieders.

Ervaringskennis

Zorgbelang Brabant zet zich om de ervaringen en kennis van vrijwilligers en ervaringsdeskundigen te verzamelen en te verspreiden. Daarnaast verzamelen we ervaringskennis via methodieken

Bijdragen aan verbetering van zorg

Alle informatie die wij via onze vrijwilligers, ervaringsdeskundigen, aangesloten organisaties en via onze netwerken hebben verzameld, delen we met zorgaanbieders, zorgverzekeraars en overheden. Deze informatie is van onschatbare waarde voor het ontwikkelen van een (gemeentelijk) beleid op het gebied van Wmo, Jeugdhulp en participatie.

Ondersteuning Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Wij bieden professionele ondersteuning aan zorgverleners bij alle verplichtingen uit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).