Het verzamelen, bundelen en verspreiden van ervaringskennis

Bij Zorgbelang Brabant | Zeeland zetten vrijwilligers en ervaringsdeskundigen zich in om hun ervaring en kennis te delen met lotgenoten, organisaties en professionals in de zorg, zorgverzekeraars en beleidsmakers van gemeenten. Naast (ervarings)verhalen uit ons eigen netwerk, verzamelen we ook ervaringskennis door methodieken als het Zorgbelang Panel (E-Panel), klankbordgroepen, panelgesprekken, focusgroepen of spiegelgesprekken.

Publicaties

  • Methodieken cliĆ«ntenparticipatie

    In dit document beschrijven wij verschillende methodieken die wij inzetten om de ervaringen en wensen van burgers, cliënten en patiënten te achterhalen, beschrijven en verwerken.