eMagazine

Met ons eMagazine informeren we je over ontwikkelingen in de zorg, ervaringen met de zorg en cliëntvisies. Aan de hand van praktijkvoorbeelden, actualiteiten, ervaringsverhalen en visies van deskundigen gaan we uitgebreid in op verschillende thema's. Thema's zoals positieve gezondheid, laaggeletterdheid, eHealth en ervaringsdeskundigheid.

eMagazine #3 - december 2017
eMagazine #2 - september 2017
eMagazine #1 - juni 2017

Het eMagazine van Zorgbelang Brabant|Zeeland verschijnt vier keer per jaar. Via de aanmeldknop in het eMagazine kun je je abonneren.