eHealth

In onze gezondheidszorg wordt steeds meer gebruik gemaakt van eHealth: innovatieve informatie- en communicatietechnologie die de dagelijkse zorg aan patiënten ondersteunt. eHealth toepassingen geven de patiënt de mogelijkheid eigen regie te houden over de zorg. De toepassingen zijn zowel praktisch als ondersteunend van aard. Met eHealth toepassingen kunnen gezondheidsproblemen worden voorkomen, vroegtijdig worden opgespoord of worden verminderd.

Zorgbelang Brabant toetst samen met patiënten eHealth toepassingen op gebruiksvriendelijkheid. De kennis en ervaring die Zorgbelang hierbij opdoet, worden gebundeld met de wensen en behoeften van de gebruikers van de eHealth toepassingen. Deze informatie biedt Zorgbelang vervolgens aan bij zorgaanbieders, gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren en netwerken. Op deze manier ondersteunt Zorgbelang hen in het implementeren van goede bruikbare eHealth toepassingen in het zorgbeleid.