Tilburg voor iedereen

Iedereen doet mee in onze samenleving!

Hoe zou het zijn als iedereen kan meedoen in Tilburg? Ongeacht leeftijd of afkomst. Uit alle wijken van Tilburg. Mensen zonder én met een beperking. In november worden vier bijeenkomsten georganiseerd waar mensen met een beperking hun ervaringen en wensen over een inclusieve samenleving in Tilburg kunnen delen. De ervaringen en ideeën die worden verzameld, gaat de gemeente Tilburg gebruiken voor een plan van aanpak voor een inclusief beleid; een Tilburg voor iedereen.

Onder het motto ‘Niets over ons zonder ons’ gaan Tilburgers met elkaar in gesprek over drempels die zij ervaren om ergens binnen te komen of om goede zorg, onderwijs of werk te krijgen. Heeft u een fysieke, zintuigelijke, psychische of verstandelijke beperking? Of een chronische ziekte of dementie? Dan bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen.

De bijeenkomst is op donderdag 23 november 2017 van 17.30 tot 21.15 uur. Locatie: Zuiderkwartier. Deelname is gratis, inclusief maaltijd.

Aanmelden kan via www.zorgbelang-brabant.nl/tilburg-voor-iedereen of telefonisch: 013 - 468 61 65 (Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties). Deelname is gratis, aanmelden is verplicht. Namens de gemeente Tilburg zal wethouder Hans Kokke bij de bijeenkomsten aanwezig zijn.

Initiatiefnemers van Tilburg voor iedereen zijn: Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties (TOG), Stichting Zet, Zorgbelang Brabant, gemeente Tilburg, Sociale Raad Tilburg, Kiemuur, Hoormij, RIBW Brabant, Nederlandse vereniging voor Autisme, Wij staan op, Reumapatiëntenvereniging Tilburg e.o.

Aanleiding voor Tilburg voor iedereen is het VN-Verdrag voor rechten van mensen met een beperking, dat per 14 juli 2016 in Nederland geldt. Hierin is onder andere bepaald dat je recht hebt om zelfstandig te wonen, naar school te gaan, het openbaar vervoer te gebruiken en te werken.

Volg Tilburg voor iedereen op Facebook en Twitter.

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties op deze pagina.

Reageer op deze pagina

Nieuwe reacties:
Anti-spamvraag

Let op! Uw reactie wordt direct zichtbaar op de website. De sitebeheerder heeft het recht ongewenste reacties zonder overleg te verwijderen.