Agenda

Stigma Tour op CZ Tilburg Ten Miles

Op zondag 3 september stopt de Stigma Tour bij CZ Tilburg Ten Miles: een opvallende Amerikaanse schoolbus die in Brabant meerdere plaatsen bezoekt. Tijdens deze stop vragen Zorgbelang Brabant en RIBW Brabant gezamenlijk aandacht voor het bespreken en doorbreken van stigma’s die er leven rondom psychiatrie.

SPEAK&EAT: Someren

Meepraten over jeugdhulp en het gemeentelijk beleid in Someren

Op dinsdag 12 september organiseert Zorgbelang Brabant in opdracht van de gemeente Someren in Zuidoost-Brabant een Speak & Eat bijeenkomst in Someren. Een activiteit waarbij ontmoeten, eten en in gesprek gaan centraal staan.

Workshop Zelfhulp helpt, wie helpt de gespreksleider? Slachtoffergedrag en dramadriehoek

Zelfhulp en lotgenotencontact zijn van onschatbare waarde voor het herstelproces van mensen met een chronische ziekte of een beperking. Ook mensen die een ingrijpende ervaring ondergaan, of hebben doorgemaakt, hebben baat bij zo’n gespreksgroep. Het leiden van zo’n groep; met deelnemers met ieder hun eigen verhaal en ervaring, is echter niet altijd even makkelijk. Veel processen spelen hierin een rol. In deze workshop gaat het over het slachtoffergedrag van deelnemers aan zelfhulp- en lotgenotengroepen. Hoe ga je hier als gespreksleider mee om? En welke invloed heb jij op dit gedrag? We gaan in gesprek over dit gedrag aan de hand van de theorie van de ‘dramadriehoek’. Er is daarbij volop ruimte om voorbeelden en situaties uit jouw praktijk te bespreken.

Dear Future | Social Lab voor jongeren die zich niet gehoord voelen

Tijdens Dear Future, dat plaatsvindt van 23 t/m 29 september 2017 in de Spoorzone in Tilburg, organiseren Zorgbelang Brabant en KR8LAB op donderdag 28 september 2017 een Social Lab voor jongeren die zich niet gehoord voelen in hun contact met jeugdhulp.

Dementietafel in Bergen op Zoom

Vanuit het thema muziek gaan we tijdens deze Dementietafel met elkaar in gesprek over ouder worden, dementie en mensen met een verstandelijke beperking.

Je bent welkom in Ontmoetingscentrum Lambertijnenhof, Lambertijnenhof 209 in Bergen op Zoom. Tijd: van 19.00 tot 21.30 uur.
Meld je hier aan.

Themabijeenkomst: Hoe bereid je je voor op verslechtering van gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking? (Tilburg)

Mensen met een verstandelijke beperking zijn vaak kwetsbaar. Ze kunnen te maken krijgen met een opeenstapeling van problemen en ziektes. Onder leiding van Peter Vos (VG arts, aandachtsfunctionaris zorgethiek én vader van een dochter met syndroom van Down) bespreken we tijdens deze themabijeenkomst het belang van Advanced Care Planning. We gaan in op het belang van vroegtijdig nadenken over de toekomst en op jouw wensen voor zorg/ondersteuning bij een verslechterende gezondheidssituatie. Je krijgt handvatten om, samen met zorgverleners, belangrijke beslissingen op dit gebied voor te bereiden. Platform VG regio Midden en West Brabant organiseert deze themabijeenkomst samen met Academie Zorgbelang.

Themabijeenkomst: Grenzen aan medische behandeling

In deze themabijeenkomst gaan we in gesprek over wie de regie heeft bij een medische behandeling: de arts of de patiënt? Hoe verloopt het gesprek over kwaliteit van leven? Welke keuzes zijn er naast het alleen wel of niet behandelen? Wie beslist over een eventuele levensbeëindiging? Deelname aan deze themabijeenkomst geeft handvatten om hierover na te denken en vervolgens hierin betere keuzes te kunnen maken. Naast het perspectief van de patiënt komt ook het (medisch) perspectief van de arts aan bod. Academie Zorgbelang organiseert deze themabijeenkomst samen met de cliëntenraad van SGE.

Themabijeenkomst: Hoe bereid je je voor op verslechtering van gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking? (Roosendaal)

Mensen met een verstandelijke beperking zijn vaak kwetsbaar. Ze kunnen te maken krijgen met een opeenstapeling van problemen en ziektes. Onder leiding van Peter Vos (VG arts, aandachtsfunctionaris zorgethiek én vader van een dochter met syndroom van Down) bespreken we tijdens deze themabijeenkomst het belang van Advanced Care Planning. We gaan in op het belang van vroegtijdig nadenken over de toekomst en op jouw wensen voor zorg/ondersteuning bij een verslechterende gezondheidssituatie. Je krijgt handvatten om, samen met zorgverleners, belangrijke beslissingen op dit gebied voor te bereiden. Platform VG regio Midden en West Brabant organiseert deze themabijeenkomst samen met Academie Zorgbelang.

Workshop Positieve gezondheid

Gezondheid is niet de afwezigheid van ziekte. Mee kunnen bewegen met het leven, veerkrachtig zijn en zelf regie voeren, staan centraal in het nieuwe model ‘Positieve gezondheid’. Arts/onderzoeker dr. Machteld Huber heeft met het ontwikkelen van dit concept een nieuw vervolg gegeven aan de oude definitie van gezondheid van De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het concept van Huber is gebaseerd op zes dimensies van gezondheid. Dit geeft mensen inzicht en richting voor het werken aan hun persoonlijke gezondheid en draagt bij aan een veerkrachtiger samenleving. Tijdens deze workshop maak je kennis met dit model en ga je hier ook praktisch mee aan de slag.

Training Fondsen werven

Fondsen werven? Ook jij kunt het! In drie dagdelen leer je hoe je succesvol een financieringsaanvraag doet bij een fonds. Je wordt begeleid in het zorgvuldig omschrijven van jouw idee met daarbij het maken van een begroting en een dekkingsplan. Met behulp van een stappenplan bereid je je vervolgens voor op de aanvraag bij een fonds.