Agenda

Training: ‘Mijn ervaringsverhaal’ voor naastbetrokkenen van mensen met NAH

Zorgbelang Brabant verzorgt een training voor mensen in regio Zuidoost Brabant, die nauw betrokken zijn bij het leven van iemand met Niet-aangeboren Hersenletsel (NAH). In deze training leer je om je ervaringsverhaal als naastbetrokkene aan elkaar en anderen te vertellen en presenteren. Een verhaal waaruit blijkt hoe het leven is veranderd, maar ook hoe je weer opnieuw invulling, zin en betekenis aan het leven hebt gegeven. De training gaat in september van start in Eindhoven!

Training: Meepraten over zorginkoop door gemeenten

Door de decentralisaties (2015) hebben gemeenten een grote verantwoordelijkheid gekregen voor de zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers. Gemeenten bepalen zelf hoe zij hieraan invulling geven. Een belangrijk instrument hiervoor is het gemeentelijke inkoopbeleid. Welke keuzes hebben gemeenten de afgelopen jaren gemaakt als het gaat om inkoopbeleid? Met welk resultaat? En welke nieuwe ontwikkelingen zien we op het gebied van inkoop? Hoeveel ruimte is er daarbij voor cliënten en burgers; praten of beslissen zij mee? In deze training kijken we, vanuit cliëntenperspectief, naar de verschillende rollen van de gemeente, de vormen van inkoop en de diverse bekostigingsmodellen. Uiteraard krijg je handvatten om het gesprek aan te gaan met jouw gemeente.

Workshop: Kunnen lezen en schrijven? Niet altijd vanzelfsprekend!

Ruim 2,5 miljoen mensen in Nederland zijn laaggeletterd. Zij beschikken over onvoldoende basisvaardigheden als lezen, schrijven, spreken, rekenen en digitale kennis. Vaardigheden die van groot belang zijn bij het gebruik maken van zorg. Het niet kunnen lezen van medische bijsluiters of instructies over de noodzakelijke zorg, kan forse risico’s met zich meebrengen voor de gezondheid van deze groep mensen. Alle reden om je te verdiepen in dit onderwerp. In deze workshop staan we stil bij de betekenis van laaggeletterdheid, hoe je het herkent en wat je als organisatie en/of vrijwilliger hiermee kunt doen. Ook krijg je praktische tips om de communicatie met laaggeletterden beter te laten verlopen. Zo kun je meteen zelf aan de slag!