Agenda

Workshop Positieve gezondheid

Gezondheid is niet alleen de afwezigheid van ziekte. Mee kunnen bewegen met het leven, veerkrachtig zijn en zelf regie voeren, staan centraal in het nieuwe model ‘Positieve gezondheid’. Arts/onderzoeker dr. Machteld Huber heeft met het ontwikkelen van dit concept een nieuw vervolg gegeven aan de oude definitie van gezondheid van De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het concept van Huber is gebaseerd op zes dimensies van gezondheid. Dit geeft mensen inzicht en richting voor het werken aan hun persoonlijke gezondheid en draagt bij aan een veerkrachtiger samenleving. Tijdens deze workshop maak je kennis met dit model en ga je hier ook praktisch mee aan de slag.

Training Fondsen werven

Fondsen werven? Ook jij kunt het! In drie dagdelen leer je hoe je succesvol een financieringsaanvraag doet bij een fonds. Je wordt begeleid in het zorgvuldig omschrijven van jouw idee met daarbij het maken van een begroting en een dekkingsplan. Met behulp van een stappenplan bereid je je vervolgens voor op de aanvraag bij een fonds.

Dementietafel Oosterhout

Je kind, familielid, bekende of cliënt met een verstandelijke beperking wordt ouder en dementeert, of je hebt vermoedens dat dit zo is. Je wilt jouw verhaal graag delen. Of je wilt graag antwoorden op vragen die gaan over de zorg, ondersteuning en omgang. Dat kan! Zorgbelang Brabant|Zeeland organiseert op donderdagavond 26 oktober 2017 een Dementietafel in Oosterhout.

Halloween-ontmoeting

Op zondagmiddag 29 oktober 2017 is er weer een ontmoetingsbijeenkomst, deze keer met het thema ‘Halloween’. Deze bijeenkomst is voor iedereen die op zoek is naar nieuwe contacten.

Workshop Sociale wijkteams: de stand van zaken

In bijna elke gemeente zijn tegenwoordig één of meerdere sociale wijkteams actief. Deze teams zijn hét aanspreekpunt voor zorg en ondersteuning. In deze workshop gaan we in op de verschillende manieren waarop gemeenten sociale wijkteams hebben georganiseerd en welke keuzes zij daarbij hebben gemaakt. Hoe dat zit in jouw gemeente? En hoe kijk je daar vanuit inwonersperspectief tegen aan? Deze training is bedoeld voor leden van Adviesraden Sociaal Domein, Wmo-raden én leden van lokale en regionale cliënten- en belangenorganisaties. Je krijgt tips en handvatten om met jouw gemeente in gesprek te gaan over de verdere ontwikkeling van de sociale wijkteams.

Training LinkedIn en jouw organisatie

LinkedIn werd jarenlang gezien als dé online cv-databank. Hier had je een profiel als je op zoek was naar een nieuwe baan. Inmiddels is LinkedIn uitgegroeid tot hét sociale medium voor bedrijven en hun medewerkers door het toevoegen van onder meer een timeline, blogs en messaging. LinkedIn heeft 6 miljoen Nederlandse accounts. Genoeg mensen en bedrijven dus om een zakelijk netwerk op te bouwen; voor jezelf en voor jouw organisatie. In deze korte training gaan we in op de mogelijkheden van LinkedIn voor jou en je organisatie. Hoe creëer je een goed profiel? Hoe maak je een goede bedrijfspagina? Hoe kun je je netwerk uitbreiden? Hoe zorg je voor goede berichten die passen bij jouw organisatie en die ook daadwerkelijk interessant én relevant zijn voor jouw netwerk?