Activiteitenoverzicht

Basiscursus ‘Leven met diabetes’ in Breda

Heeft u net de diagnose gekregen en komt er veel op u af? Wilt u inzicht in de aandoening, hulp, praktische tips of gewoon een luisterend oor? Dan is de cursus ‘ Leven met Diabetes’ van de DiabetesSchool mogelijk iets voor u. De DiabetesSchool van DVN combineert inhoudelijke kennis met ervaringsdeskundigheid.
Meer inzicht in uw diabetes heeft positieve gevolgen voor uw behandeling en draagt bij aan voluit kunnen leven met diabetes. “Veel dingen wist ik. Toch dacht ik tijdens de bijeenkomst ook vaak: oh zit dat zo? Ik vind het echt een meerwaarde dat de cursusleiders zelf ook diabetes hebben. Ze spreken uit ervaring, niet uit een boekje” zegt een deelnemer.

De cursus in Breda start op:
Data: dinsdag 11, 18 en 25 april 2017
Tijd: 19.30 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
Locatie: Stichting De Vlieren, Mgr Nolensplein 1, Breda

Kijk hier voor meer informatie. Je kunt je ook direct aanmelden.

Dementietafel 12 april 2017

De familievereniging Dicht-bij organiseert op woensdag 12 april in samenwerking met zorgorganisatie Dichterbij en het cliëntenplatform regio Noord/Midden een dementietafel in ’t Trefpunt te Velp bij Grave.

Het thema van de dementietafel is ‘de diagnose, en daarna…’

In deze bijeenkomst wordt informatie gegeven over de veranderingen die de diagnose dementie met zich meebrengt: veranderingen voor de medische zorg en de bijbehorende vragen, veranderingen in de begeleiding en de woonsituatie, maar ook de impact van de diagnose voor de naaste familie. Ook zal de film ‘Samen onderweg ‘ worden vertoond.

Aanmelden kan via het aanmeldformulier op de website van familievereniging Dicht-bij of via het secretariaat, tel. 06 - 21286194.

SeniorenRaad Tilburg (O.T.O.) organiseert voorbespreking manifest Politieke Partijen

De SeniorenRaad Tilburg (voorheen O.T.O.) nodigt u uit om op 20 april a.s. met elkaar in gesprek te gaan in zake de toekomst van de senioren in Tilburg. Belangrijk in dit geheel is de aandacht die de politiek vanaf volgend jaar aan deze doelgroep wil besteden.

Bekend is dat er op dit moment nauwelijks aandacht is voor deze groep inwoners, die binnen afzienbare tijd een derde van de Tilburgse bevolking uitmaakt. Bekend is ook dat dit onderwerp zelden deel uitmaakt van de agenda van het gemeente bestuur. Sterker nog deze groep wordt nauwelijks benoemd, laat staan dat er in voldoende mate met hun behoeften rekening wordt gehouden. Daarom wil de Seniorenraad een lijst van aandachtspunten (manifest) opstellen met een breed draagvlak.

Vervolgens zal deze lijst in een vroegtijdig stadium aan de politieke partijen worden voorgelegd met de bedoeling dat zij punten uit dit manifest in hun verkiezingsprogramma opnemen.

Wij verzoeken u daarom deze bijeenkomst te gebruiken om de voor uw organisatie/ instellingen belangrijke items in te brengen en in gezamenlijkheid tot een gedegen document met een breed draagvlakte komen.

Tijd: De aanvang van deze bijeenkomst is 19.00 uur.
Locatie: De locatie wordt nog bekend gemaakt.

Aanmelden
Wilt u vóór 13 april aangeven of u wel of niet aanwezig zult zijn. Mail naar: secretariaat@seniorenraadtilburg.nl.

Alzheimer Café Tilburg

Kijk hier voor alle bijeenkomsten van het Alzheimer Café Midden-Brabant.
 

Reuma Vereniging Eindhoven

Kijk hier voor het activiteitenoverzicht van Reuma Vereniging Eindhoven.

Activiteiten KansPlus-Sien

Kijk hier voor een overzicht van de activiteiten van KansPlus-Sien regio Eindhoven | Helmond | de Kempen.

 

Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN)

Bekijk hier de agenda van CCUVN voor activiteiten in Noord-Brabant.

 

Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)

Bekijk hier de agenda van NVA regio Noord-Brabant.

 

Balans Midden-Brabant

Bekijk hier de agenda van Balans Midden-Brabant (de vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie, het Syndroom van Asperger en PDD-NOS).

 

Stichting Hoormij/NVVS (afdeling Tilburg)

Bekijk de website van Stichting Hoormij afd. Tilburg voor actuele informatie over bijeenkomsten en activiteiten.

 

Nierpatiënten Vereniging Tilburg

Bekijk hier de agenda voor de activiteiten in 2017.