Activiteitenoverzicht

Vooraankondiging conferentie:

 

nodigt u uit!

 

Naar een mensgericht lokaal (senioren) beleid

Donderdagmiddag 12 oktober

Willem II stadion Tilburg

Het is belangrijk dat het beleid erop gericht is om mensen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving te laten wonen. Daarover gaan we met u in gesprek!

Wij vroegen hiervoor ondersteuning van ter zake kundige mensen, en zij hebben hun inzet vrijwillig en enthousiast toegezegd:

  • Inleider 1. Prof. Dr. Katrien G. Luijkx, bijzonder hoogleraar Ouderenzorg en coördinator Academische Werkplaats Ouderen
  • Inleider 2. Drs. John Beckers is directeur van Zorg voor Elkaar Breda
  • Dagvoorzitter: Drs. Cock Vermolen, van 2007-2016 directeur van Zorgbelang Brabant/Zeeland, van 2003-2007 directeur Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (landelijke koepelorganisatie)
  • Zaalmoderator voor de middagsessie: Drs. Piet de Kroon, van 2005-2015 directeur-secretaris van de Zuidelijke Rekenkamer, van 1993-2005 directeur van het PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant.

Deze groep mensen staat garant voor een interessante en ook interactieve middag. U wordt geïnformeerd door de inleiders maar zeker zo belangrijk is dat we met u in gesprek gaan.

Wilt u datum, locatie en tijdstip in uw agenda te noteren?

Aanmelden kan via deze link.

Een uitnodiging waarin we dieper op het programma ingaan mag u van ons verwachten, zeker ontvangt u die na aanmelding.

Namens Kring KBO Tilburg: mevr. Mr. Els Aarts

Basiscursus ‘Leven met diabetes’ in Breda

Heb je net een diagnose gekregen en komt er veel op je af? Wil je inzicht in de aandoening, hulp, praktische tips of gewoon een luisterend oor? Dan is de cursus ‘ Leven met Diabetes’ van de DiabetesSchool mogelijk iets voor jou. De DiabetesSchool van DVN combineert inhoudelijke kennis met ervaringsdeskundigheid.

In de basiscursus ‘Leven met Diabetes’ leer je in drie avonden de verschillende facetten van diabetes type 2, word je uitgedaagd om na te denken over de eigen behandeling, leefstijl, voedingsgewoonten en acceptatie van de diabetes. Ook krijg je inzicht in de eigen gewoonten en gedrag door het maken van eenvoudige thuisopdrachten.

De cursus in Breda start in september en vindt plaats op:
Data: woensdag 27 september, 4 en 11 oktober 2017
Tijd: 19.30 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
Locatie: Stichting De Vlieren, Mgr Nolensplein 1, Breda

Kijk hier voor meer informatie. Je kunt je ook direct aanmelden.

Cursus voor ouders van pubers met gedragsproblemen

Vanaf september gaat Balans (de vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie, het Syndroom van Asperger en PDD-NOS) in Den Bosch van start met de cursus Ouderpower. Een cursus voor en door ouders van pubers met gedragsproblemen, zoals bij ADHD of autisme. De cursus wordt geleid door getrainde ervaringsdeskundigen. Leden van Balans, NVA en Impuls krijgen een aanzienlijke korting op de cursusprijs. (Zie document hieronder voor meer informatie).

Alzheimer Café Tilburg

Kijk hier voor alle bijeenkomsten van het Alzheimer Café Midden-Brabant.
 

Reuma Vereniging Eindhoven

Kijk hier voor het activiteitenoverzicht van Reuma Vereniging Eindhoven.

Activiteiten KansPlus-Sien

Kijk hier voor een overzicht van de activiteiten van KansPlus-Sien regio Eindhoven | Helmond | de Kempen.

 

Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)

Bekijk hier de agenda van NVA regio Noord-Brabant.

 

Stichting Hoormij/NVVS (afdeling Tilburg)

Bekijk de website van Stichting Hoormij afd. Tilburg voor actuele informatie over bijeenkomsten en activiteiten.

 

Nierpatiënten Vereniging Tilburg

Bekijk hier de agenda voor de activiteiten van Nierpatiëntenvereniging Tilburg.